Hoeveel bedreigde volspesies is daar in ons land?
“125 spesies.”

 

 

Die bromvol is een van ons bedreigde spesies waaroor kenners baie bekommerd is.

 

 

Die pragtige mahem met sy helderkleurige kop vind jy in die Oos-Kaap

Kan jy terme soos “kwesbaar” en “krities bedreig” definieer?

“Hierdie terme dui die bedreigde status van vols aan.

Die kriteria word deur internasionale organisasies bepaal en sluit faktore in soos hoeveel individue daar van Â’n spesies is, en die grootte van die geografiese gebied wat hulle beslaan.

“Hoe kleiner die voorkoms van individue in die geografiese gebied, hoe groter is die kans dat hulle kan uitsterf, en hoe groter is hul bevolkingsafname en die spoed waarmee hul getalle afneem.

“Die kategorie gee bewaringsorganisasies (soos BirdLife Suid-Afrika) rigting in die sin dat hulpbronne en bewaringsaksie eerstens op die spesies gefokus behoort te word.”

Wat sal julle s hou die grootste gevaar vir ons vols in?

“Daar is baie oorsake, maar habitatverlies en habitat fragmentasie is moontlik die grootste probleem.

“Vols is baie spesifiek in die habitatte wat hulle gebruik; en as die habitatte verlore gaan, kan die spesies nie suksesvol broei en voortbestaan nie.

“Dit is ook nie bloot die verlies aan habitat nie, maar ook die verbrokkeling daarvan.

“Party spesies, soos die sekretarisvol, het groot aaneenlopende grasvelde nodig om kos te kry; en aangesien graslande al hoe meer verbrokkel, is dit vir die spesies nadelig.

“Daar is ook baie ander gevare, soos besoedeling, oorbenutting, vergiftiging, kraglyne en klimaatsverandering.”

Hoe kan die stokperdjie volkyk help om die bewustheid van vols en bedreigde spesies uit te brei?

“’n Mens kan net iets bewaar as ’n mens verstaan wat jy bewaar en hoekom dit van belang is om dit te bewaar.

Deur die kyk van vols kry jy Â’n beter begrip van en waardering vir die rol wat vols in ons omgewing speel.

Volkykers help ook dikwels om hul familie en vriende meer bewus te maak van die omgewing.”