Aasvoël
Baardaasvoël (ook bartgeier, lammergier)
Egiptiese aasvoël
Kransaasvoël
Monnikaasvoël
Swartaasvoël
Witaasvoël
Witkopaasvoël
Witrugaasvoël
Arend
Breëkoparend
Bruinarend (ook Wahlbergse arend)
Bruinslangarend
Dubbelbandslangarend
Dwergarend
Enkelbandslangarend
Gevlekte arend
Grootjagarend (ook Afrikaanse jagarend)
Kleinjagarend
Kroonarend
Langkuifarend
Roofarend
Steppe-arend
Swartborsslangarend
Visarend
Witkruisarend


Baardmannetjie
Bandkeelkleinjantjie
Bassiaan
Berghaan
Berglyster
Bergwagter
Bleshoender
Bokmakierie
Bontrokkie
Europese bontrokkie
Gewone bontrokkie
Boomkruiper
Bosbontrokkie
Beloogbosbontrokkie
Kaapse bosbontrokkie
Mosambiekbosbontrokkie
Priritbosbontrokkie
Witliesbosbontrokkie
Woodwardse bosbontrokkie
Boskraai
Gewone boskraai
Kuifkopboskraai
Boskrapper
Boskruiper
Geelstreepboskruiper of Geelstreeptiptol
Kleinboskruiper of Kleintiptol
Bosluisvoël
Bosmusikant
Brandervoël
Swartpootbrandervoël
Breëbek
Breëstertparadysvink
Bromvoël
Byvanger
Kleinbyvanger
Mikstertbyvanger
Byvreter
Blouwangbyvreter
Europese byvreter
Kleinbyvreter
Olyfbyvreter
Roeskopbyvreter
Rooiborsbyvreter
Rooikeelbyvreter
Swaelstertbyvreter
Witkeelbyvreter


Dassievoël
Diederikkie
Dikkop
Gewone Dikkop
Waterdikkop
Dobbertjie
Kleindobbertjie
Kuifkopdobbertjie
Swartnekdobbertjie
Draaihals
Drawwertjie
Bloukopdrawwertjie
Bronsvlerkdrawwertjie
Driebanddrawwertjie
Dubbelbanddrawwertjie
Trekdrawwertjie
Duif
Europese Tortelduif
Geelbekbosduif
Gewone tortelduif
Groot-rooioogtortelduif (ook Grootringduif)
Kransduif
Papegaaiduif
Rooioogtortelduif
Tuinduif
Withalsbosduif
Blouvlerkduifie
Groenvlerkduif
Kaneelduif
Lemoenduif
Namakwaduifie
Rooiborsduifie
Wildeposduif
Witborsduifie
Duiker
Bankduiker
Keiserduiker
Kuifkopduiker
Rietduiker
Trekduiker
Witborsduiker
Duikstormvoël
Gewone duikstormvoël
Kleinduikstormvoël


Eend
Bergeend of Kopereend
Bloubekeend
Bruineend
Europese slopeend
Fluiteend
Geelbekeend
Gevlekte eend
Kaapse slopeend
Knobbeleend
Nonnetjie-eend
Pylsterteend
Rooibekeend
Somereend
Swarteend
Teeleend
Witrugeend
Elsie
Bontelsie
Rooipootelsie


Familievoël
Fisant
Bosveldfisant
Kaapse fisant
Klipfisant
Natalse fisant
Rooibekfisant
Rooikeelfisant
Flamink
Grootflamink
Kleinflamink
Flap
Geelrugflap
Kaapse flap
Kortstertflap
Langstertflap
Rooikeelflap
Witvlerkflap
Fraiingpoot
Bontfraiingpoot
Grysfraiingpoot
Rooihalsfraiingpoot
Fregatvoël
Grootfregatvoël
Kleinfregatvoël
Fret
Dikbekfret
Gewone fret
Rooirugfret


Gans
Dwerggans
Kolgans
Glasogie
Geelglasogie
Groenglasogie of Kaapse Glasogie
Grasvoël
Breëstertgrasvoël
Griet
Amerikaanse griet
Bandstertgriet
Swartstertgriet
Gryskoppie


Hadeda
Hamerkop
Heuningvoël
Dunbekheuningvoël
Skerpbekheuningvoël
Heuningwyser
Gevlekteheuningwyser
Grootheuningwyser
Kleinheuningwyser
Oostelike heuningwyser
Hoephoep
Houtkapper
Bonthoutkapper
Geelbleshoutkapper
Groenhoutkapper
Kuifkophoutkapper
Rooikophoutkapper
Witoorhoutkapper
Hyliota
Geelborshyliota
Mashonahyliota


Ibis
Glansibis
Kalkoenibis


Jakkalsvoël
Bosjakkalsvoël
Bruinjakkalsvoël
Langbeenjakkalsvoël
Rooiborsjakkalsvoël
Witborsjakkalsvoël
Janfrederik
Bandkeeljanfrederik
Gewone janfrederik
Gunningjanfrederik
Heuglinjanfrederik
Lawaaimakerjanfrederik
Nataljanfrederik
Witkeeljanfrederik
Witkoljanfrederik
Jangroentjie


Kakelaar
Gewone Kakelaar of Rooibekkakelaar
Perskakelaar
Swartbekkakelaar
Kalkoentjie
Angolakalkoentjie
Geelkeelkalkoentjie
Oranjekeelkalkoentjie
Rooskeelkalkoentjie
Kanarie
Bergkanarie
Bergpietjiekanarie
Dikbekkanarie
Geelkanarie
Geelborskanarie
Geeloogkanarie
Gestreepte kanarie
Kaapse kanarie
Kaapse pietjiekanarie
Streepkopkanarie
Swartkopkanarie
Swartoorkanarie
Witkeelkanarie
Witvlerkkanarie
Kapokvoël
Gryskapokvoël
Kaapse kapokvoël
Katakoeroe
Bloukatakoeroe
Swartkatakoeroe
Witborskatakoeroe
Katlagter
Kaalwangkatlagter
Pylvlerkkatlagter
Swartwangkatlagter
Witkatlagter
Witkruiskatlagter
Kelkiewyn
Kemphaan
Kiewiet
Amerikaanse goue strandkiewiet
Bontkiewiet
Gewone kiewiet
Grootswartvlerkkiewiet
Grysstrandkiewiet
Kleinswartvlerkkiewiet
Kroonkiewiet
Lelkiewiet
Oosterse goue strandkiewiet
Spoorvlerkkiewiet
Witkopkiewiet
Witvlerkkiewiet
Klappertjie
Hoëveldklappertjie
Laeveldklappertjie
Kleinjantjie
Bandkeelkleinjantjie
Geelborskleinjantjie
Gryskleinjantjie
Ruddse kleinjantjie
Swartkopkleinjantjie
Kliplyster
Klopkloppie
Bleekkopklopkloppie
Gevlektelopkloppie
Kleinsteklopkloppie
Landeryklopkloppie
Woestynklopkloppie
Knoet
Koekoek
Afrikaanse koekoek
Dikbekkoekoek
Europese-
Gevlekte koekoek
Kleinkoekoek of Madagaskarkoekoek
Langstertkoekoek
Swartkoekoek
Koester
Bergkoester
Boomkoester
Bosveldkoester
Donkerkoester
Geelborskoester
Gestreepte koester
Gewone koester
Goudkoester
Klipkoester
Kortstertkoester
Nicholsonse koester
Rooikeelkoester
Vaalkoester
Woudkoester
Kolpensie
Groenkolpensie of Groenrobbin
Rooikeelkolpensie of Rooikeelrobbin
Rooskeelkolpensie of Rooskeelrobbin
Konkoit
Korhaan
Bloukorhaan
Boskorhaan
Langbeenkorhaan
Swartkorhaan
Vaalkorhaan
Witpenskorhaan
Witvlerkkorhaan
Woestynorhaan of Damarakorhaan
Koringvoël
Kraai
Huiskraai
Swartkraai
Witborskraai
Withalskraai
Kraanvoël
Bloukraanvoël
Lelkraanvoël
Krapvreter
Kruiper
Boomkruiper
Kwartel
Afrikaanse Kwartel
Bloukwartel
Bontkwartel
Kwartelkoning
Kwarteltjie
Bosveldkwarteltjie
Kaapse Kwarteltjie
Kwêkwêvoël
Groenrugkwêkwêvoël
Grysrugkwêkwêvoël
Kwelea
Kardinaalkwelea
Rooibekkwelea
Rooikopkwelea
Kwêvoël
Kwikkie
Bergkwikkie
Bontkwikkie
Geelkwikkie
Gewone Kwikkie
Gryskwikkie
Sitroengeelkwikkie


Laksman
Bontroklaksman
Fiskaallaksman
Gryslaksman
Kortstertlaksman
Kremetartlaksman
Langstertlaksman
Olyfboslaksman
Oranjeborsboslaksman
Rooiborslaksman
Rooiruglaksman
Sousase Laksman
Stekelkophelmlaksman
Swarthelmlaksman
Swartoogboslaksman
Withelmlaksman
Langstertjie
Bruinsylangstertjie
Gevlekte Langstertjie
Karoolangstertjie
Namakwalangstertjie
Rooioorlangstertjie
Swartbandlangstertjie
Woudlangstertjie
Langtoon
Dwerglangtoon
Grootlangtoon
Lepelaar
Lewerik
Barlowse lewerik
Bosveldlewerik
Dikbeklewerik
Donkerlewerik
Drakensberglewerik
Duinlewerik
Grysruglewerik
Karoolewerik
Kortkloulewerik
Langbeklewerik
Namakwalewerik
Namiblewerik
Pienkbeklewerik
Rooilewerik
Rooikoplewerik
Rooineklewerik
Rooiruglewerik
Sabotalewerik
Spotlewerik
Swartoorlewerik
Vaalbruinlewerik
Vaalrivierlewerik
Vlaktelewerik
Woestynlewerik
Loerie
Bloukuifloerie
Bosloerie
Knysnaloerie
Langkuifloerie
Mosambiekloerie
Rooikuifloerie
Lyster
Angolakliplyster
Gevlektelyster
Kaapse berglyster
Kaapse kliplyster
Korttoonkliplyster
Langtoonkliplyster
Natallyster
Olyflyster
Oranjelyster
Oranjeborsberglyster
Palmôrelyster
Rooibeklyster
Rooistertmôrelyster
Swartberglyster
Tristanlyster
Witborslyster


Mahem
Makou
Wildemakou
Malbaatjie
Malgas
Australiese Malgas
Bruinmalgas
Witmalgas
Malmok
Bloubekmalmok
Bruinmalmok
Geelneusmalmok
Grootmalmok
Gryskopmalmok
Koningmalmok
Laysan-malmok
Swartkopmalmok
Swartrugmalmok
Maraboe
Meerswael
Mees
Acaciagrysees
Gewone swartmees
Miombogrysmees
Ovamboswartmees
Piet-tjou-tjougrysmees
Swartkopmees
Meeu
Franklinse meeu
Gryskopmeeu
Haringmeeu
Hartlaubse meeu
Kleinswartrugmeeu
Mikstertmeeu
Swartkopmeeu
Swartrugmeeu
Meitjie
Melba
Geelrugmelba of Geelrugsysie
Gewone melba of Melbasysie
Oranjevlerkmelba
Mooimeisie
Mossie
Geelvlekmossie
Gewone mossie
Grootmossie
Gryskopmossie
Huismossie
Muisvoël
Gevlekte muisvoël
Rooiwangmuisvoël
Witkruismuisvoël


Nagtegaal
Lysternagtegaal
Naguil
Afrikaanse naguil
Donkernaguil
Europese naguil
Laeveldnaguil
Natalse naguil
Rooiwangnaguil
Wimpelvleknaguil
Neddikkie
Nellie
Grootnellie
Reusenellie
Neushoringvoël
Bradfieldse neushoringvoël
Geelbekneushoringvoël
Gekroonde neushoringvoël
Grysneushoringvoël
Monteirose neushoringvoël
Rooibekneushoringvoël
Nikator
Geelvleknikator
Nimmersat
Nuwejaarsvoël
Bontnuwejaarsvoël
Gestreepte nuwejaarsvoël


Ooievaar
Blouwangooievaar of Grootswartooievaar
Kleinswartooievaar
Oopbekooievaar
Saalbekooievaar
Witooievaar
Wolnekooievaar


Paddavreter
Papegaai
Bloupenspapegaai
Bosveldpapegaai
Bruinkoppapegaai
Grootpapegaai
Ringnekpapegaai
Parkiet
Niassaparkiet
Rooiwangparkiet
Swartwangparkiet
Patrys
Asiatiese Patrys
Bergpatrys
Bospatrys
Kalaharipatrys
Laeveldpatrys
Rooivlerkpatrys
Peddie
Amerikaanse peddie
Kleinpeddie
Pediunker
Pelikaan
Kleinpelikaan
Witpelikaan
Piek
Bontpiek
Swartpiek
Piet-my-vrou
Pikkewyn
Adeliepikkewyn
Bandkeelpikkewyn
Brilpikkewyn
Geelkuifpikkewyn
Keiserpikkewyn
Koningpikkewyn
Macaronipikkewyn
Witoorpikkewyn
Pitta
Angolapitta
Wildepou
Gompou
Ludwigse pou
Veldpou
Pylstert
Rooipylstert
Rooibekpylstert
Witpylstert
Pylstormvoël
Bruinpylstormvoël
Geelbekpylstormvoël
Grootpylstormvoël
Gryspylstormvoël of Pediunker
Grysvlekpylstormvoël of Malbaatjie
Keilstertpylstormvoël
Kleinpylstormvoël
Swartbekpylstormvoël
Swartkroonpylstormvoël
Witkenpylstormvoël of Bassiaan


Reier
Bloureier
Dwergrietreier
Geelbekwitreier
Gewone Nagreier
Groenrugreier
Grootrietreier of Roerdomp
Grootwitreier
Kleinbloureier
Kleinrietreier of Woudapie
Kleinwitreier
Malgassiese ralreier of Madagaskar-ralreier
Ralreier
Reusereier
Rooireier
Rooikeelreier
Rooipensreier
Swartreier
Swartkopreier
Veereier of Bosluisvoël
Witrugnagreier
Renostervoël
Geelbekrenostervoël
Rooibekrenostervoël
Riethaan
Afrikaanse riethaan
Amerikaanse koningriethaan
Gestreepte riethaan
Gevlekte riethaan
Grootriethaan
Grootkoningriethaan
Inaccessible eilandriethaan
Kleinriethaan
Kleinkoningriethaan
Swartriethaan
Robbin
Bruinrobbin of Bruinvuurvinkie
Groenrobbin of Groenkolpensie
Jamesonse robbin of Jamesonse vuurvinkie
Kaapse robbin of Kaapse vuurvinkie
Rooibekobbin of Rooibekvuurvinkie
Rooikeelrobbin of Rooikeelkolpensie
Rooirugrobbin of Rooirugsaadvretertjie
Rooistertrobbin of Rooistertsaadvretertjie
Rooskeelrobbin of Rooskeelkolpensie
Roerdomp
Roofmeeu
Arktiese roofmeeu
Bruinroofmeeu
Knopstertroofmeeu
Langstertroofmeeu
Suidpoolroofmeeu
Rooiassie
Rooibekkie
Koningrooibekkie of Koningweduweetjie
Pylstertrooibekkie of Pylstertweduweetjie
Rooibeksysie
Rooistert
Europese rooistert
Rotsvoël
Ruiter
Bosruiter
Gevlekte rooipootruiter
Gewone ruiter
Groenpootruiter
Grootgeelpootruiter
Kleingeelpootruiter
Moerasruiter
Rooipootruiter
Terekruiter
Witgatruiter


Saadvretertjie
Rooirugsaadvretertjie of Rooirugrobbin
Rooistertsaadvretertjie of Rooistertrobbin
Sandpatrys
Dubbelbandsandpatrys
Geelkeelsandpatrys
Gevlekte sandpatrys
Sanger
Basarietsanger
Breëstertsanger
Bruinkeelbossanger
Donkerwangbossanger
Europese rietsanger
Europese vleisanger
Gebande sanger
Geelsanger
Geelkeelsanger
Geelpensbossanger
Groenbossanger
Grootrietsanger
Hermanse rietsanger
Hofsanger
Kaapse rietsanger
Kaapse vleisanger
Kaneelborssanger
Kaneelrietsanger
Kleinrietsanger
Knysnaruigtesanger
Olyfboomsanger
Rooiborsruigtesanger
Rooibruinrietsanger
Rooivlerksanger
Ruigteanger
Sprinkaansanger
Stierlingsesanger
Swartkroonsanger of Europese swartkroonsanger
Tuinsanger
Witkeelsanger
Seeswael
Sekretarisvoël
Skaapwagter
Bontskaapwagter
Europese skaapwagter
Hoëveldskaapwagter
Vaalskaapwagter
Skoorsteenveër
Slanghalsvoël
Slangverklikker
Sneeubal
Snip
Afrikaanse snip
Dubbelsnip
Goudsnip
Speg
Baardspeg of Namakwaspeg
Bennettse speg
Gevlekte speg
Goudstertspeg
Grondspeg
Gryskopspeg
Kardinaalspeg
Knysnaspeg
Tanzaniese speg
Spekvreter
Gewone spekvreter
Hererospekvreter
Karoospekvreter
Vlakte spekvreter
Woestynspekvreter
Sperwer
Afrikaanse sperwer
Gebande sperwer
Kleinsperwer
Ovambosperwer
Rooiborssperwer
Swartsperwer
Witkruissperwer of Kleinsingvalk
Spookvoël
Spotvoël
Spreeu
Bleekvlerkspreeu
Europese spreeu
Groot-blouoorglansspreeu
Grootglansspreeu
Indiese Spreeu
Klein-blouoorglansspreeu
Kleinglansspreeu
Langstertglansspreeu
Lelspreeu
Rooivlerkspreeu
Spitsstertglansspreeu
Swartpensglansspreeu
Witborsspreeu
Witgatspreeu
Sprinkaanvoël
Rooivlerksprinkaanvoël
Swartvlerksprinkaanvoël
Withalssprinkaanvoël
Steenloper
Stekelstert
Gevlektestekelstert
Witpensstekelstert
Arktiese sterretjie of Arktiese seeswael
Brilsterretjie of Brilseeswael
Damarasterretjie of Damaraseeswael
Geelbeksterretjie of Geelbekseeswael
Gewone sterretjie of Gewone seeswael
Grootsterretjie of Grootseeswael
Grootbruinsterretjie of Grootbruinseeswael
Grysborssterretjie of Grysborsseeswael
Kerguelensterretjie
Kleinsterretjie of Kleinseeswael
Kleinbruinsterretjie of Kleinbruinseeswael
Koningsterretjie of Koningseeswael
Kuifkopsterretjie of Kuifkopseeswael
Oostelike sterretjie of Oostelike seeswael
Reusesterretjie of Reuseseeswael
Roetsterretjie of Roetseeswael
Rooiborssterretjie of Rooiborsseeswael
Swartsterretjie of Swartmeerswael
Swartkroonsterretjie of Swartkroonseeswael
Witbaardsterretjie of Witbaardmeerswael
Witvlerksterretjie of Witvlerkmeerswael
Witwangsterretjie of Witwangseeswael
Stompstert
Bosveldstompstert
Rooikroonstompstert
Rooiwangstompstert
Geelpootstormswael
Grysrugstormswael
Matsudairase stormswael
Swaelstertstormswael
Swartpensstormswael
Swartpootstormswael
Witpensstormswael
Witwangstormswael
Stormvoël
Antarktiese stormvoël
Bassiaanstormvoël of Witkenpylstormvoël
Bloustormvoël
Brilstormvoël
Bruinvlekstormvoël
Bulwerse stormvoël
Donsveerstormvoël
Kerguelense stormvoël
Langvlerkstormvoël
Seeduifstormvoël
Silwerstormvoël
Witstormvoël
Witkopstormvoël
Strandkiewiet
Amerikaanse goue strandkiewiet
Asiatiese strandkiewiet
Bleekstrandkiewiet
Driebandstrandkiewiet
Geelborsstrandkiewiet
Grootstrandkiewiet
Grysstrandkiewiet
Mongoolse strandkiewiet
Oosterse goue strandkiewiet
Ringnekstrandkiewiet
Rooibandstrandkiewiet
Vaalstrandkiewiet
Strandloper
Bairdse strandloper
Bontstrandloper
Breëbekstrandloper
Drietoonstrandloper
Geelpootstrandloper
Kleinstrandloper
Krombekstrandloper
Langtoonstrandloper
Rooinekstrandloper
Taanborsstrandloper
Temminckse strandloper
Witrugstrandloper
Streepkoppie
Dikbekstreepkoppie
Geelstreepkoppie
Gough-Streepkoppie
Klipstreepkoppie
Rooirugstreepkoppie
Rooivlerkstreepkoppie
Tristanstreepkoppie
Vaalstreepkoppie
Suikerbekkie
Blousuikerbekkie
Bloukeelsuikerbekkie
Bloukruissuikerbekkie
Bronssuikerbekkie
Geelpenssuikerbekkie
Grootrooibandsuikerbekkie
Gryssuikerbekkie
Kleinrooibandsuikerbekkie
Kopersuikerbekkie
Kortbeksuikerbekkie
Maricosuikerbekkie
Miombo-rooibandsuikerbekkie
Namakwasuikerbekkie
Olyfsuikerbekkie
Oranjeborssuikerbekkie
Purperbandsuikerbekkie
Rooikeelsuikerbekkie
Swartsuikerbekkie
Swartpenssuikerbekkie
Witpenssuikerbekkie
Suikervoël
Kaapse suikervoël
Rooiborssuikervoël
Swael
Afrikaanse oewerswael
Angolaswael
Blouswael
Draadstertswael
Europese swael
Europese oewerswael
Familieswael
Gebande oewerswael
Gestreepte kransswael
Grootstreepswael
Gryskruisswael
Huisswael
Kleinstreepswael
Kransswael
Moskeeswael
Palmwindswael
Pêrelborsswael
Rooiborsswael
Rooinekswael
Swart Saagvlerkswael
Tropiese saagvlerkswael
Witkeelswael
Witkopsaagvlerkswael
Swempie
Swie
Suidelike swie of Suidelikesysie
Tropiese swie of Tropiesesysie
Sysie
Geelrugsysie of Geelrugmelba
Gewone blousysie
Gryssysie
Koningblousysie
Melbasysie of Gewone melba
Rooibeksysie of Rooibekkie
Swartoogsysie
SwartwangsysieTarentaal
Gewone tarentaal
Kuifkoptarentaal
Tinker
Geelblestinker
Groen
Rooibles
Swartbles
Tinktinkie
Bosveldtinktinkie
Groottinktinkie
Grysrugtinktinkie
Huiltinktinkie
Kortvlerktinktinkie
Luitinktinkie
Piepende tinktinkie
Rooitinktinkie
Rooiwangtinktinkie
Singende tinktinkie
Swartrugtinktinkie
Vleitinktinkie
Tiptol
Geelborstiptol of Geelborswillie
Geelstreeptiptol of Geelstreepboskruiper
Kaapse tiptol
Kleinbostiptol of Kleinboskruiper
Rooibektiptol
Rooioogtiptol
Streepwangtiptol of Streepwangwillie
Swartoogtiptol
Tjagra
Grysborstjagra
Rooivlerktjagra of Driestreeptjagra
Swartkroontjagra
Vleitjagra of Swartkoptjagra
Tjeriktik
Bosveldtjeriktik
Grystjeriktik
Tobie
Bonttobie
Swarttobie
Troupant
Europese troupant
Geelbektroupant
Gewone troupant
Groottroupant
Knopsterttroupant


Uil
Bosuil
Gebande uil
Gevlekte Ooruil
Grasuil
Kaapse ooruil
Nonnetjie-uil
Reuse-ooruil
Skopsuil
Visuil
Vlei-uil
Witkoluil
Witwanguil


Valk
Afrikaanse boomvalk
Akkedisvalk
Bleeksingvalk
Blouvalk
Dickinsonse grysvalk
Donkergrysvalk
Donkersingvalk
Dwergvalk
Edelvalk
Eleonoravalk
Europese boomvalk
Grootrooivalk
Kaalwangvalk
Kleinrooivalk
Kleinsingvalk of Witkruissperwer
Koekoekvalk
Oostelike rooipootvalk
Roetvalk
Rooivalk of Kransvalk
Rooinekvalk
Swerfvalk
Taitavalk
Visvalk
Vlermuisvalk
Westelike rooipootvalk
Versamelvoël
Vink
Bandkeelvink
Breëstertparadysvink
Gewone paradysvink
Goudgeelvink
Kleigeelvink
Koekoekvink
Rooivink
Rooikopvink
Swartkeelgeelvink
Vuurkopvink
Vinkie
Gewone blouvinkie
Gewone kwartelvinkie
Groenblouvinkie
Rooivlerkkwartelvinkie
Staalblouvinkie
Witpootblouvinkie
Visvanger
Blouvisvanger
Bontvisvanger
Bosveldvisvanger
Bruinkopvisvanger
Dwergvisvanger
Gestreepte visvanger
Gryskopvisvanger
Kuifkopvisvanger
Manglietvisvanger
Reusevisvanger
Vleikuiken
Gestreepte vleikuiken
Gevlekte vleikuiken
Rooiborsvleikuiken
Streepborsvleikuiken
Witvlerkvleikuiken
Vleiloerie
Gewone vleiloerie
Groenvleiloerie
Grootvleiloerie
Senegalvleiloerie
Swartvleiloerie
Witbrouvleiloerie
Vleivalk
Afrikaanse vleivalk of Afrikaanse paddavreter
Blouvleivalk of Bloupaddavreter
Europese vleivalk of Europese paddavreter
Witborsvleivalk of Witborspaddavreter
Witkruisvleivalk of Witkruispaddavreter
Vlieëvanger
Blougrysvlieëvanger
Bloukuifvlieëvanger
Donkervlieëvanger
Europese vlieëvanger
Feevlieëvanger
Fiskaalvlieëvanger
Grootvlieëvanger
Maricovlieëvanger
Muiskleurvlieëvanger
Paradysvlieëvanger
Rooistertvlieëvanger
Swartvlieëvanger
Waaierstertvlieëvanger
Withalsvlieëvanger
Witpensvlieëvanger
Witstertvlieëvanger
Volstruis
Vuurvinkie
Bruinvuurvinkie of Bruinvuurrobbin
Jamesonse vuurvinkie of Jamesonse vuurrobbin
Kaapse vuurvinkie of Kaapse vuurrobbin
Rooibekvuurvinkie of Rooibekvuurrobbin


Wagter
Bergklipwagter
Walvisvoël
Antarktiese walvisvoël
Breëbekwalvisvoël
Duif-?
Dunbekwalvisvoël
Fulmarwalvisvoël
Mediumbekwalvisvoël
Salvinse walvisvoël
Swartstertwalvisvoël
Waterfiskaal
Moeraswaterfiskaal
Suidelike waterfiskaal
Tropiese waterfiskaal
Waterhoender
Gough-eiland waterhoender
Kleinwaterhoender
Waterploër
Watertrapper
Weduweetjie
Koningweduweetjie of Koningrooibekkie
Pylstertweduweetjie of Pylstertrooibekkie
Wespedief
Wewer
Bontrugwewer
Brilwewer
Bruinwewer
Bruinkeelwewer
Buffelwewer
Dikbekwewer
Geelwewer
Goudwewer
Kaapse wewer
Olyfkopwewer
Rooikopwewer
Wielewaal
Afrikaanse wielewaal
Europese wielewaal
Groenkopwielewaal
Swartkopwielewaal
Willie
Geelborswillie of Geelborstiptol
Gewone willie
Streepwangwillie of Streepwangtiptol
Windswael
Bontwindswael
Bruinwindswael
Europese Windswael
Horuswindswael
Kleinwindswael
Muiskleurwindswael
Palmwindswael
Skaarswindswael
Swartwindswael
Witkruiswindswael
Witpenswindswael
Witpensvlieëvanger
Wipstert
Baardwipstert
Bruinwipstert
Gestreepte wipstert
Kalahariwipstert
Wou
Geelbekwou
Swartwou
Woudapie of Kleinrietreier
Wulp
Grootwulp
Kleinwulp